Fransızcada bazı harflerin üzerine bir kısım işaretler konulur. Bu işaretler aksan (accents) ‘lardır.   Üç çeşit aksan vardır.   1). l’accent aigu(é): Önüne gelen sesli harfle birleşmeyen ve Türkçedeki e harfini daha ince ve kapalı okuduğuzda ortaya çıkan sese benzer bir ses veren e lerin üzerine konur.   Le café -(lö kafe)kahve L YAZININ DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Büyükharf K.harf Okunuşu B.harf K.harf Okunuşu A a a N n en B b be O o o C c se P p pe D d de Q q kü E e ö R r er F f ef S s es G g je T t te H h aş U u ü I i i V v ve J j ji W w dubl ve K k ka X x iks L l el Y y igrek-i YAZININ DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Fransızca İşaret Sıfatı L’adjectif démonstratif Varlıkların yerlerini işaret ederek belirten sıfatlardır. Önüne geldikleri isimlerle sayı ve cins bakımından uyum sağlarlar Masculin _____Féminin_____Pluriel Ce___________Cette_______Ces Ce jardin ( Bu bahçe) Cette femme (Bu kadın) Ces hommes (Bu adamlar) *** ”CET ” ise CE’de sonra sesli bir harf veya okun YAZININ DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Fransızca Soru Sıfatı L’adjectif İnterrogatif Varlıkların durumlarını, sayılarını soru yoluyla belirten sıfatlardır. Bunlarda önüne geldikleri isimlerle sayı ve cins bakımından uyum sağlarlar. QUEL (MASCULIN / SINGULIER)>>> ERİL / TEKİL QUELLE (FEMININ/ SINGULIER) >> DİŞİL/ TEKİL QUELS (MASCULIN / PLURIEL ) >>> ERİL/ ÇOĞUL QUELLES ( FEMINI YAZININ DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Fransızca Sayı Sıfatı L’adjectif numéral Varlıkların sayılarını belirtirler, Bunlar genellikle değişmezler, Fransızcada sayı sıfatları ikiye ayrılır: 1-) L’ADJECTIF NUMERAUX CARDINAUX (ASIL SAYI SIFATLARI) Varlıkların adedini saymaya yarayan sıfatlardır. 20 (Vingt) ve 100 (Cent) birden çok yirmiyi ve birden çok yüzü içerdiklerinde ve kendilerinden sonra her YAZININ DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Fransızca Belgisiz Sıfat L’adjectif indéfini Önüne geldikleri sözcükleri tam değil de şöyle böyle belirten sözcüklerdir AUCUN–AUTRE–CERTAIN–CHAQUE–MEME–NUL-TEL–PLUSIEURS–QUEL–QUELQUE–TOUT Aucun (Hiçbir) Cümleye olumsuzluk anlamı kazandırır. Ayrıca (Ne…Pas) Gibi olumsuzluk ekleri ile aynı cümlede kullanılırsa YAZININ DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Fransızcada Zamirler ,İyelik Zamiri ,İşaret Zamiri,Soru zamiri,Belgisiz Zamir ALTI CEŞIT ZAMİR VARDIR: LE PRONOM PERSONNEL(KISI ZAMIRI) LE PRONOM POSSESSIF(IYELIK ZAMIRI) LE PRONOM DEMONSTRATİF(ISARET ZAMIRI) LE PRONOM INTERROGATIF(SORU ZAMIRI) LE PRONOM INDEFINI(BELGISIZ ZAMIR) LE PRONOM RELATIF(ILGI ZAMIRI) 1-) LE PRONOM PERSONNEL(KISI ZAMIRI) kısı zamırlerı herhangı bır kısıyı YAZININ DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Fransızca Dilbilgisi Zamanlar Konusu Anlatım LE PRESENT INDICATIF( HABER KİPİNİN ŞİMDİKİ ZAMANI) Türkçe’deki geniş zaman ve şimdiki zamanın karşılığını Fransızcada sadece bir zaman kipi verir. İngilizce’deki simple present ve present continuous tense karşılık gelir. Örneğin: je mange, hem / eat hem de l’m eatingşeklinde çevrilebilir. Eğer olayın devamlıl YAZININ DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Fransızca Dilbilgisi Bağlaçlar Konusu Anlatım YAN CÜMLE BAGLAÇLARI SEBEP BELİRTEN YAN CÜMLE BAGLAÇLARI parce que … (ind.): … çünkü… Je n’ai pas pu partir, parce que j’ai raté le train. Treni kaçırdığım için gidemedim puisque … (ind.):… mademki… ;… çünkü… ;… digine göre … Vous connaissez bien Paris puisq YAZININ DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Fransızca Dilbilgisi Tümleçler Konusu Anlatım Tümleçler: Özne ve yüklem dışında kalan, cümlenin anlamını yer, zaman, durum,neden, gibi yönlerden tamamlayan yardımcı öğelerdir Fiillerin Tümleçleri başlıca 3 çeşittir: Complément direct: Düz tümleç: (Bizdeki belirtili ve belirtisiz nesne) Yükleme qui (kimi) ve quoi (neyi) soruları sorularak bulunur. les enfants ferm YAZININ DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Toplam 4.898 sayfa, 4.896. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020304.8944.8954.8964.8974.898
KAPAT
Fransızca Kursları - Fransızca Kursu - fransizcakurslari.gen.tr